استند فوم برد

فوم برد fv676 - نقش نگار غرب

 

 

 

 

 

نام : استند فوم برد

کد : FV676

اندازه چاپ : از 10x10 تا 120x200

جنس : فوم برد

وزن: بستگی به سایز دارد

 

قیمت فوم برد : متر مربع 40/000

قیمت چاپ فوم برد :متر مربع 35/000