استند پوستر اسنپ

پوستر اسنپ، استند های نمایشگاهی، نقش نگار

 

 

 

 

 

 

نام : استند پوستر اسنپ

کد : FV604

اندازه چاپ : از 10x10 تا 300x300

جنس : آلومینیوم

وزن : بستگی به سایز دارد

 

قیمت استند پوستر اسنپ : 30/000

قیمت  چاپ  پوستر اسنپ : 35/000