معرفی شرکت نقش و نگار غرب

شرکت نقش و نگار غرب از سال 1382 به صـورت رسـمی فعالیت خود را در زمینه طراحی گرافیک ، چاپ افست و دیجیتال ، تولید و پخش انواع استند و ساخت غرفه های نمایشگاهی و عکاسی آغــاز نــموده و با اجــرای بـیـش از 5000 پروژه ، تا کــنون به فعالیت خود ادامه می دهد. تفکر این شرکت بر پایه ارائه خدمات به صورت حرفه ایی موجب گردیده تا موسسات و شرکتهایی که تا کنون افتخار همکاری با آنها را داشته ایم به صورت مستمر به همکاری خود ادامه دهند.تجربه کافی ، دانش فنی ، استفاده از ابزارها و روش های روز ، باعـث گـشته تا ارائه خدمات این مجموعه به مطلوبترین شـکل در جـهت نـیـل به اهـداف مـراجعین و رضایت آنان صورت پذیرد.