استند کیس کانتر

 

 

 

 

 

نام : استند کیس کانتر

کد : FV766

اندازه چاپ : 79x180

جنس: پلاستیک فشرده

وزن: 11 کیلو

 

قیمت استند کیس کانتر : 560/000

قیمت  چاپ  کیس کانتر : 90/000